Course image Testomgeving SNIV e-learning
Antimicrobial resistance

Deze e-learning is bedoeld als validatie-instrument voor SNIV, maar je kunt deze ook gebruiken om kennis te maken met SNIV. In deze e-learning krijg je een beschrijving van de infectiesurveillance in SNIV, wordt een aantal casussen voorgelegd waarbij je moet bepalen of er sprake is van een infectie en krijg je informatie over de databewerking in de webapplicatie OSIRIS waarmee de data naar het RIVM worden gestuurd.  


Course image Geautomatiseerde surveillance van zorginfecties
Antimicrobial resistance

Welkom bij de module "Geautomatiseerde surveillance van zorginfecties". Deze cursus, ontwikkeld door het RIVM en het UMC Utrecht, biedt een introductie over geautomatiseerde surveillance. We zullen bespreken wat het inhoudt, wat het je kan opleveren en wat er nodig is om ermee te starten in jouw ziekenhuis of behandelcentrum.

Na het voltooien van deze module zul je vertrouwd zijn met de basisprincipes van algoritmeontwikkeling en validatie. Daarnaast leer je hoe je ervoor zorgt dat geautomatiseerde surveillance accurate gegevens oplevert. We zullen ook inzicht geven in hoe je samenwerkt en samenwerkt met anderen om algoritmes te ontwikkelen en te valideren.